Het onderstaande is van toepassing op de website www.contentstroomt.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Content Stroomt is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die deze website aanbiedt. Aan de inhoud van deze website kunt u op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Ondanks de zorg en aandacht die Content Stroomt besteedt aan de samenstelling en inhoud van de website, kunnen er onvolkomenheden voorkomen. Content Stroomt is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie.

Websites van derden

De website van Content Stroomt biedt ook toegang tot websites en webpagina's van andere organisaties en bedrijven. Content Stroomt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die websites en is er ook niet voor verantwoordelijk hoe die organisaties omgaan met uw gegevens.

Informatie op deze website

Content Stroomt behoudt alle rechten voor informatie die op www.contentstroomt.nl is gepresenteerd, zoals teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, iconen, grafisch materiaal en logo’s. U mag de informatie op deze website dus niet zomaar gebruiken, vermenigvuldigen of in welke vorm en op welke manier dan ook aan derden ter beschikking stellen. Dat mag alleen als u daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaren van de betreffende informatie. En u moet dan wel altijd de bron vermelden.